سارق

سرقت با فریب مردان پولدار و هوسران اتفاق می افتاد

سایت شماره یک:

زن سارق در معابر عمومی بویژه مرکز شهر با نزدیک شدن به خودروهای لوکس سوژه‌های مورد نظر را شناسایی و درخواست ورود به خودرو آنها را می‌کرد و پس از سوار شدن از آنها سرقت می کرد.
رییس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران: در پی وصول چند شکایت مردان میانسال با موضوع بیهوشی ۳۰ تا ۴۸ ساعته توسط زنی ۳۰ ساله، موضوع در دستور کار پلیس قرار گفت.
بررسی‌های اولیه و رصد دوربین‌های شهری حاکی از حضور زنی بود که در معابر عمومی بویژه مرکز شهر با نزدیک شدن به خودروهای لوکس سوژه‌های مورد نظر را شناسایی و درخواست ورود به خودرو آنها را می‌کرد.
براساس اظهارات مردان شاکی، او پس از سوار شدن از شگردهای مختلفی از جمله حل قرص‌ و محلول در آب یا آبمیوه و یا استفاده از اسپری، اقدام به بیهوش کردن سوژه مورد نظر کرده سپس خودرو و تمام اسناد، اوراق، تلفن همراه و وجه نقد، اوراق بانکی قربانیان را سرقت می‌کرد.

سارق

این زن که سابقه دار هم است در مشارکت با همسرش اقدام به طراحی این اقدام فریبنده می‌کرده که هر ۲ متهم دستگیر شدند.
زنی که با آب یا آبمیوه مسموم یا اسپری بیهوش کننده مردان را بیهوش و خودرو و اموال آنها را سرقت می‌کرد، دستگیر شد.
سرهنگ سعید راستی، رئیس عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران، گفت: در پی وصول شکایاتی عدیده از چندین مرد میانسال شهر تهران با موضوع بیهوشی ۳۰تا ۴۸ ساعته پس از حضور خانمی حدودا ۳۰ ساله درمسیر تردد آنها پیگیری و اقدامات اطلاعاتی به منظور شناسایی سوژه در دستور کار کارشناسان مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران بزرگ قرار گرفت.
وی افزود: بررسی‌های اولیه و رصد دوربین‌های شهری حاکی از حضور خانمی بود که در معابر عمومی شهر تهران به ویژه مرکز شهر با نزدیک شدن به خودروهای غالباً لوکس سوژه‌های مورد نظر را شناسایی کرده و درخواست ورود به خودرو را می‌‌کرد و پس از سوار شدن از شگردهای مختلفی از جمله قرص‌های مختلف محلول در آب یا آبمیوه یا استفاده از اسپری‌های بیهوش کننده اقدام به بیهوش کردن سوژه مورد نظر کرده و سپس خودرو و تمام اسناد، اوراق، تلفن همراه و وجه نقد و اوراق بانکی قربانیان را تصاحب می‌کرد.

سرهنگ راستی با بیان اینکه این فرد دارای سابقه دستگیری قبلی در سنوات گذشته است تصریح کرد: خرید از فروشگاه‌های مختلف با استفاده از فروش اموال قربانیان از جمله اقدامات این متهم است.

وی افزود: بررسی‌های اولیه و رصد دوربین‌های شهری حاکی از حضور خانمی بود که در معابر عمومی شهر تهران به ویژه مرکز شهر با نزدیک شدن به خودروهای غالباً لوکس سوژه‌های مورد نظر را شناسایی کرده و درخواست ورود به خودرو را می‌‌کرد و پس از سوار شدن از شگردهای مختلفی از جمله قرص‌های مختلف محلول در آب یا آبمیوه یا استفاده از اسپری‌های بیهوش کننده اقدام به بیهوش کردن سوژه مورد نظر کرده و سپس خودرو و تمام اسناد، اوراق، تلفن همراه و وجه نقد و اوراق بانکی قربانیان را تصاحب می‌کرد.سرهنگ راستی با بیان اینکه این فرد دارای سابقه دستگیری قبلی در سنوات گذشته است تصریح کرد: خرید از فروشگاه‌های مختلف با استفاده از فروش اموال قربانیان از جمله اقدامات این متهم است.وی با اعلام اینکه نامبرده در مشارکت با همسرش اقدام به طراحی این کار فریبنده می‌کرد خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ نفر از شکات بیهوش شده شناسایی شدند و تحقیقات پلیس برای شناسایی سایر شکات ادامه دارد.

 

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر