ساعت کاری | ساعت کاری ادارات

کاهش ساعت کاری کارمندان در مجلس رای نیاورد پیشنهاد کاهش ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت، در مجلس رای نیاورد.

تگ های مرتبط

ارسال نظر