شاهین صمدپور طی انتشار یک گزارش علت اصلی پربارشی بهار امسال را لو داد.

سایت شماره یک:

در میان پست و استوری های تازه منتشر شده در اینستاگرام شاهین صمدپور، یکی از موارد جالب اشاره مجری سابق تلویزیون به پربارشی بهار امسال بود که در توضیح آن به علت علمی این مسئله پرداخت که در ادامه این بخش جزئیات آن را میخوانید. شاهین صمدپور نوشت: دلایل پربارشی بهار امسال در ایران چه بود؟

به اعتقاد محقق پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، کاهش سرعت سامانه «غرب وزان عرضهای میانی به دلیل گرمایش زمین موجب شده تا این سامانه به عرضهای پایین تر نفوذ کند و نه فقط از روی دریای مدیترانه که از روی دریای سرخ نیز عبور کند و رطوبت این دو دریا از طریق عربستان به جنوب ایران برسد.

شاهین صمدپور

تگ های مرتبط

ارسال نظر