در پی سقوط هواپیمای تیم ریاست جمهوری و شهادت آنها، برخی از کشور‌های جهان عزای عمومی اعلام کردند.

سایت شماره یک:

جمعیتی که برای آنان عزای عمومی اعلام شده است در ۸ کشور یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر است.

این جمعیت معادل ۲۳ درصد -یک چهارم- کل ساکنان جهان است.

دولت ایران ۵ روز

دولت سوریه ۳ روز

دولت لبنان ۳ روز

دولت عراق ۱ روز 

دولت هند ۱ روز

دولت ترکیه ۱ روز 

دولت پاکستان ۱ روز

دولت تاجیکستان ۲ روز

 

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر