فیلم جریان سقوط بالگرد از زبان سخنگوی دولت را ببینید.

تگ های مرتبط

ارسال نظر