کامبیز دیرباز | کامبیز دیرباز پرسپولیس

طعنه کامبیز دیرباز به سام درخشانی بعد از صدرنشینی پرسپولیس را مشاهده می نمایید.

تگ های مرتبط

ارسال نظر