مسعود پزشکیان

بعد از اعلام تایید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، جنگ ستاد تبلیغاتی کاندیداها آغاز شده است.

سایت شماره یک:

مسعود پزشکیان بعد از اعلام تایید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، جنگ ستاد تبلیغاتی کاندیداها آغاز شده است. در همین باره سه روزنامه اعتماد، هم‌میهن و سازندگی صفحه اول شماره امروز خود را به تبلیغ مسعود پزشکیان و یادآوری خرداد سال ۷۶ اختصاص دادند.

در واکنش به این تیتر «سازندگی»، کاربری توئیتری به نام «احسان انتظاری» با توجه به برخی اظهارنظرهای این نماینده تبریز درباره قومگرایی که از شب گذشته در فضای مجازی منتشر شده، نسبت به مشی دوگانه این روزنامه انتقاد کرد.

این روزنامه در بهار سال ۱۳۹۸ مصاحبه‌ای با سیدجواد طباطبایی در نقد سخنان محمد خاتمی درباره فدرالیسم در ایران ترتیب داده بود.

مسعود پزشکیان

تگ های مرتبط

ارسال نظر