صبا ریکو/ آیا میدانید الهام پاوه نژاد بازیگر خوب کشور که با سریال همسران در سال 1373 مشهور شد.

پولی که الهام پاوه نژاد برای هر تبلیغ دریافت می کند چقدر است؟
سایت شماره یک:

برای هر تیزر تبلیغات تلوزیونی بین 500 تا 700 میلیون دستمزد دریافت میکند .البته این بازیگر خوش قلب که اصلتی کرمانشاهی دارد در کار های خیر بسیار فعال است و بیشتر این مبلغ دریافتی را صرف کمک به نهاد های خیره میکند.

الهام پاوه نژاد

تگ های مرتبط

ارسال نظر