پراید ۱۱۱ مدل ۱۳۹۹ در بازار با قیمتی در حدود ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ معامله می شود.

قیمت پراید همه را شوکه کرد!
سایت شماره یک:

قیمت جدید پراید در معاملات بازار آزاد را در جدول زیر دنبال کنید؛

قیمت پراید

تگ های مرتبط

ارسال نظر