دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: این فرد شاخ اینستاگرامی که تعدادفالور‌های زیادی جمع کرده یک شب را در بازداشت بسر برد و روز بعد نیز با اظهار ندامت از رفتارش و اخذ تعهد کتبی آزاد شد.

شاخ اینستاگرامی بازداشت شد
سایت شماره یک:

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: فردی که در یک کلیپ در فضای مجازی الفاظ زشت و رکیکی استفاده کرده بود بازداشت شد.
شهرام کرمی اظهار داشت: اخیراً یکی از شاخ‌های اینستاگرامی کرمانشاه در کلیپی که در پیج شخصی خود منتشر کرد الفاظ بسیار زشت و رکیکی را بکار برده بود.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه افزود: انتشار این کلیپ بازتاب‌های وسیعی را در فضای مجازی به دنبال داشت به گونه‌ای که چهره‌ای منفی را از مردم کرمانشاه به مخاطبان نشان می‌داد.

کرمی گفت: بکار بردن سخنان سخیف و زشتی که توسط این فرد به زبان آورده شد رنجش خاطر بسیاری از کرمانشاهیان که آن را دیده بودند به همراه داشت و براین اساس دستور بازداشت این فردا را که سابقاً نیز به دلیل این نوع از رفتار‌ها دستگیر شده بود را صادر کردیم.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: این فرد شاخ اینستاگرامی که تعدادفالور‌های زیادی جمع کرده یک شب را در بازداشت بسر برد و روز بعد نیز با اظهار ندامت از رفتارش و اخذ تعهد کتبی آزاد شد.

کرمی یبان کرد: اجازه نخواهیم داد که عده‌ای با اینگونه رفتار‌های سخیف و دور از شان با آبروی مردم کرمانشاه بازی کنند و در صورت مشاهده برخوردی جدی صورت خواهیم داد.

منبع: تسنیم

تگ های مرتبط

ارسال نظر