این سوال وجود دارد که آیا واکسن‌ کرونا ممکن است با برخی داروها تداخل داشته باشد یا خیر.

کدام داروها با واکسن کرونا تداخل دارند؟
سایت شماره یک:

این سوال وجود دارد که آیا واکسن‌ کرونا ممکن است با برخی داروها تداخل داشته باشد یا خیر./ نورنیوز

واکسن

 
تگ های مرتبط

ارسال نظر