وام ۷ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

خبر مهم برای بازنشستگانی که این پیامک را دریافت کرده اند
سایت شماره یک:

به نقل از  رکنا،پرداخت وام ۷ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی انجام خواهد شد.بازنشستگان حتما به پیامک ارسالی پاسخ دهند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از پرداخت وام بازنشستگان تامین اجتماعی در مرحله اول به ۱۲۰ هزار نفر خبر داد.

 

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر