مرد شیادی که با وعده ازدواج به دختران جوان آنها را مورد آزار و اذیت قرار می داد دستگیر شد.

نقشه شیطانی مرد متأهل برای ازدواج با دختران جوان
سایت شماره یک:

در پی گزارشی در خصوص شناسایی و دستگیری مرد شیادی که با دادن وعده ازدواج به دختران جوان ،آنها را پس از آزار و اذیت رها کرده بود تیمی از مأموران پلیس وارد عمل شدند.
با انجام کار اطلاعاتی گسترده ،با اطلاعات به دست آمده از دختران، درعملیات مشترک توسط مأموران مرد شیاد به صورت ضربتی در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد.
این مرد 33 ساله که متأهل است در کلانتری با 6 دختر فریب خورده مواجهه حضوری شد و به جرم خود اعتراف کرد.

منبع: رکنا

تگ های مرتبط

ارسال نظر