مرد دستفروش که متهم است در درگیری خیابانی مهندس جوان جویای کار را که به تازگی دستفروشی می کرد کشته است پای میز محاکمه ایستاد و جرمش را منکر شد.

قتل مهندس دستفروش در تهران؛ قاتل چه گفت؟
سایت شماره یک:

دستفروش قاتل یک مهندس را به قتل رساند. دستفروش قاتل دستگیر شد. دستفروش قاتل این را در ولیعصر انجام داد. پدر و مادر فرزین درخواست قصاص را برای دستفروش قاتل مطرح کردند . دستفروش قاتل قتل مهندس را انکار کرد.

رسیدگی به این پرونده از سال ۹۷ به دنبال وقوع درگیری دسته جمعی میان چند مرد دستفروش در چهارراه ولیعصر آغاز شد. در آن درگیری چند مرد جوان زخمی شده بودند که هر کدام به بیمارستان منتقل شدند .اما در این میان فرزین ۲۵ سال که مهندس جویای کار بود و به تازگی دست‌فروشی را شروع کرده بود کشته شد .

با مرگ مهندس جوان مأموران پلیس تحقیقات را آغاز کردند و دریافتند درگیری میان ۹ نفر از دستفروش‌ها رخ داده بود .9 متهم بازداشت شدند و همگی مرد ۴۰ ساله ای به نام اسماعیل را عامل جنایت خواندند .

در بررسی‌های بعدی مشخص شد اسماعیل یک سال قبل نیز با یک راننده به نام میثم  درگیر شده و او را با ضربه های قمه به شدت زخمی کرده بود. با شناسایی این شاکی پرونده تجمیع  و برای اسماعیل به اتهام قتل فرزین و زخمی کردن میثم و برای  هشت  متهم دیگر به اتهام شرکت در نزاع منجر به قتل کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد .

در دادگاه دستفروش قاتل چه گذشت؟

در ابتدای جلسه پدر و مادر فرزین درخواست قصاص را مطرح کردند .مادر وی در حالی که اشک می ریخت در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :ما  در شهرستان خمین زندگی می‌کنیم و پسرم به تازگی درسش تمام شده بود .

یکی از آشناهای ما قول داده بود در شهرداری برای پسرم کاری مناسب پیدا کند .به همین خاطر برای پسرم در تهران خانه ای گرفتیم و برایش اسباب و اثاثیه آوردیم .پسرم به تازگی در چهارراه ولیعصر دست‌فروشی می کرد و قرار بود به زودی کار  مناسبی در شهرداری پیدا کند. اما کشته شد .

این زن در حالی که اشک می ریخت گفت :روزی که جسد پسرم را به خاک سپردیم از شهرداری با ما تماس گرفتند و خواستند تا فرزین برای گزینش به آنجا برود. اما پسرم آن روز به خاک سپرده شد. من برای عامل قتل پسرم قصاص و برای سایر شرکت‌کنندگان در این درگیری اشد مجازات می خواهم .

سپس میثم در جایگاه ویژه ایستاد وبه عنوان شاکی  گفت: سال ۹۶ سوار ماشین از چهار راه ولیعصر عبور میکردم که پشت چراغ قرمز با یک راننده بحث کردم .همان موقع او با دوستش اسماعیل تماس گرفت و اسماعیل و دوستانش  با چاقو و قمه به سمت من حمله ور شدند .

در آن  درگیری اسماعیل  ضربه‌هایی به کتف ،پهلو و بازوی من زد  که به شدت آسیب دیدم و روانه بیمارستان شدند .من اصلاً  قبلا آنها را ندیده و هیچ خصومتی با آنها نداشتم  تا اینکه یک سال بعد فهمیدم اسماعیل  به اتهام قتل و درگیری با یکی از ماموران کلانتری شناسایی شده است .من از او شکایت دارم و برایش اشد مجازات می خواهم .

انکار قتل مهندس توسط دستفروش قاتل

وقتی اسماعیل در جایگاه ویژه ایستاد اتهام قتل را قبول نکرد و گفت :من در چهار راه ولیعصر بساط فلافل ، چای و قلیان داشتم.آن روز به آنجا رفته بودم تا به بساطم سربزنم  که یکباره با فرزین روبه‌رو شدم .او به تازگی بساط پهن کرده بود و دستفروشی می کرد.او به محض دیدن من جلو آمد و شروع به کری خوانی کرد. او می گفت چه کسی می‌خواهد روی صورتش خطر بیندازد؟

قاضی گفت با چه انگیزه ای قربانی چنین حرفی را مطرح کرده بود ؟که متهم پاسخ داد: من نمی دانم اما در مرام ما خط انداختن روی صورت یک نفر معنی بدی دارد .

متهم  ادامه داد: من سعی کردم فردین را آرام کنم اما او با یکی از دستفروش‌ها درگیر شد و مرد دستفروش شروع به خود زنی کرد .فرزین هم  دست بردار نبود که به سمت من چاقویی پرتاب کرد که بازویم شکافته شد .او  ضربه ای هم به کلیه دوستم زد و صورت دوست دیگرم را زخمی کرد.

من میله ای را به سمتش پرتاب کردم اما او میله  را از دستم گرفت و دوباره به سمت ما پرتاب کرد .او با چاقو ضربه دیگری به ساعدم  زد که  زخمی شدم  اما من جاخالی دادم  و همان موقع فرزین را دیدم که پایش خونی است. احتمال می‌دهم زمانی که او چاقو را به سمت من پرتاب کرده  ، چاقو از من عبور کرده و با پای خودش برخورد کرده است.

فرزین  روی زمین نشسته بود که  دیدم یکی از دستفروش‌ها با میله ضربه های محکمی به سرش می‌زند. من همان موقع همراه دوستم که کلیه اش آسیب دیده بود به بیمارستان رفتیم و  روز بعد متوجه شدیم فرزین کشته شده است .من در قتل دستی نداشتم .

سپس شش نفر از شرکت کنندگان در درگیری که در دادگاه حاضر بودند یک به یک به دفاع پرداختند و  همگی مدعی شدند قصد میانجی‌گری داشته و ضربه‌ای به قربانی نزده اند. اما سه متهم دیگر که با وثیقه آزاد بودند در دادگاه حاضر نشدند .

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

تگ های مرتبط

ارسال نظر