در ادامه کشتار غیرعمدی شهروندان بی گناه در نوبت های مختلف، قطاری که از گلستان و نسیم شهر می گذرد، امروز یک پسر 16 ساله را زیر گرفت

فیلم لحظه وحشتناک له شدن پسر 16 ساله تهرانی زیر قطار + فیلم دیده نشده
سایت شماره یک:

 

 

 

 

بر اساس گزارش های مدیر بیمارستان بهارستان حال این پسر 16 ساله زیاد مساعد نیست اما کادر درمان تلاش می کند تا او از دست نرود.

 آقای فرماندار چند نفر دیگر باید به لیست قربانیان تصادف با قطار اضافه شوند تا شما یقه راه آهن را بگیرید و الزام کنید تا این زیر گذر را تکمیل کند.

درست است که مردم نیز در بروز این حوادث ممکن است مقصر باشند اما تکمیل این زیرگذر و محصور کردن محدوده ریل قطار به طریق اولی می تواند نجات بخش باشد.

تگ های مرتبط

ارسال نظر