توضیحات مدیر سامانه هوشمند سوخت درباره صدور کارت سوخت المثنی را در این ویدئو مشاهده کنید.

تگ های مرتبط

ارسال نظر