دار زدن | کشتن زن و مرد جوان | دار زدن عروس و داماد |

جسد زوج انگلیسی در یکی از مهمانسرا های کامبوج پیدا شد.

سایت شماره یک:

در سال ۲۰۱۷ پرونده مشکوک خودکشی یک تازه عروس و داماد در یکی از مهمانسرا های کامبوج خبرساز شده بود که اکنون پس از گذشت ۳ سال از وقوع این حادثه پلیس مجدد این پرونده را بازگشایی و تحقیقات را آغاز کرده است.

پلیس در خصوص این پرونده مرموز عنوان کرد که روز سال نو در سال ۲۰۱۷ مسئولین مهمانسرای کامبوج با جسد حلق آویز شده یک زوج در کنار دیوار رو به رو شدند که با تماس با اداره پلیس این ماجرا در دست بررسی قرار گرفت.

پزشکی قانونی با معاینه دو قربانی عنوان کرد که احتمال خودکشی کم است چرا که دهان قربانیان بسته زمان کشف جسد بسته بوده و دستانشان نیز از پشت بسته شده بود و این نشان می دهد که این اتفاق می تواند یک قتل باشد نه خودکشی.

با گزارش پزشکی قانونی و بررسی این پرونده مرموز پلیس به سرنخی دست پیدا نکرد و قاتلی برای این پرونده شناسایی نکرد اما اکنون پس از گذشت سه سال مجدد پرونده در دست بررسی قرار گرفت.

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر