لیر ترکیه روز گذشته در بازار تهران رشد دیروز را با ریزش قیمت چشمگیر جبران کرد.

سایت شماره یک:

روند قیمت لیر امروز در بازار تهران ریزشی بوده است و هر لیر ترکیه با کاهش قیمت ۷۰ تومانی در حال حاضر ۲ هزار و ۱۷۰ تومان قیمت خورده است؛ در یک هفته گذشته لیر ترکیه ۳۲۰ تومان در بازار تهران ارزان شده است و در یک ماه گذشته این ارز کاهش قیمت ۶۰ تومانی را تجربه کرده است.

گفتنی است که در یک سال گذشته ارزش لیر ترکیه در بازار تهران هزار و ۳۳۰ تومان کاهش یافته است.

روند قیمت یورو نیز از ابتدای امروز در بازار تهران کاهشی بوده است و این ارز در حال حاضر ۳۲ هزار و ۷۶۸ تومان قیمت خورده است و هر پوند انگلیس نیز از ابتدای امروز تاکنون ۱۱۶ تومان ارزان شده است و این ارز در حال حاضر در بازار تهران ۳۹ هزار و ۳۹۳ تومان قیمت خورده است.


 

تگ های مرتبط
ارسال نظر