بورس|بازار بورس|بازار بورس سرمایه

سیمان در بازار بورس تحول عظیمی به وجود آورد.

سایت شماره یک:

از وقتی که سیمان به بازار بورس عرضه شده، 29 میلیون 930 هزار تن سیمان به ارزش 142 هزار و 671 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته است.

از زمان عرضه سیمان در بورس کالا که به تاریخ 9 خرداد امسال بازمی‌گردد در مجموع 37 میلیون و 589 هزار تن انواع سیمان در بورس کالا عرضه شده که این میزان 29 میلیون و 930 هزار تن آن به ارزشی بالغ بر 142 هزار و 671 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته است. این در شرایطی است که در این مدت بیشترین حجم معاملات مربوط به سیمان تیپ 2 به میزان 23 میلیون و 950 هزار تن بوده است.

همچنین درمجموع 74 شرکت محصولات خود را در تالار سیمان بورس کالا عرضه و به فروش رساندند که بیشترین حجم معامله متعلق به شرکت سیمان آبیک با معامله نزدیک به 1.8 میلیون تن بود. بعد از سیمان آبیک بیشترین حجم معامله این گروه مربوط به سیمان ساوه با یک میلیون و 347 هزار تن و سیمان تهران با یک میلیون و 248 هزار تن بود.
سیمان صوفیان نیز نزدیک به 1.2 میلیون تن سیمان در بورس فروخت و سیمان مازندران 1.1 میلیون تن از محصول خود را در بورس به فروش رساند. سیمان خوزستان هم بیش ازز یک میلیون تن محصول در این مدت فروخت و سایر شرکت ها حجم پایین تری را در این بازار شفاف به فروش رساندند.

منبع: تسنیم

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر