ابوالفضل پورعرب| ابوالفضل پورعرب بیوگرافی

تصویری از حضور هنرمندان در رونمایی از کتاب «ش» علی میر صادقی در دانشگاه شهید بهشتی ولنجک را درادامه مشاهده می کنید.

سایت شماره یک:

تصویری از حضور هنرمندان در رونمایی از کتاب «ش» علی میر صادقی در دانشگاه شهید بهشتی ولنجک را درادامه مشاهده می کنید. در میان این هنرمندان ابوالفضل پورعرب ، بازیگر و هنرمند مشهور ایرانی نیز حضور داشت.

ابوالفضل پورعرب

تگ های مرتبط
ارسال نظر