عیدی|عیدی بگیران|عیدی افزایش

عیدی بازنشستگان برای واریز شدن به چه چیز وابسته است؟!

سایت شماره یک:

«محمد اسکندری» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بیان داشت: دو هزار میلیارد تومان توسط سازمان بودجه باید پرداخت شود تا عیدی بازنشستگان کشوری را در عرض چند ساعت واریز کنیم.

اسکندری در خصوص عیدی بازنشستگان کشوری افزود: ما منتظر سازمان برنامه و بودجه هستیم. هنوز واریز نکرده است. اگر امرز واریز کنند ما به فاصله چند ساعت به حساب بازنشستگان واریز می کنیم.

وی اضافه کرد: ما منتظر تخصیص دو هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه هستیم که هنوز واریز نکرده اند.

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر