قیمت پراید| قیمت پراید111

بررسی حاکی از آن است که قیمت پراید از ابتدای هفته تاکنون در بازار تهران کاهش یافته است.

سایت شماره یک:

در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل ۱۵۱ سال ۱۳۹۹ آن از ۱۵۹ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومان ارزان شده است و در حال حاضر ۱۶۰ میلیون تومان قیمت دارد.

در این بین پراید ۱۱۱ به قیمت ۱۸۵ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۳۱ نیز ۱۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

 

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر