حقوق سربازان| حقوق سربازان1401

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز 16 اسفند ماه، در مصوبه‌ای میزان افزایش حقوق سربازان در سال آینده را تعیین کردند که دستورالعمل آن با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود.

سایت شماره یک:

نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، جزء الحاقی ۳ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل شصت درصد (۶۰٪)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) و حقوق سربازان متاهل نود درصد (۹۰٪) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود و دستورالعمل آن با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود.

پرداخت فوق العاده ماده (۵۰) قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان استمرار می‌یابد.

تگ های مرتبط
ارسال نظر