شاهرخ استخری با انتشار این ویدئو نوشت:«زشته، آبروم رفت بعد یه عمر لاتی، تو رو قران پاشو...

تگ های مرتبط
ارسال نظر