روز گذشته سنگ قبر زهره فکور صبور بر سر مزارش نصب شد.

سایت شماره یک:

پسرخاله زهره فکور صبور در این باره نوشت:

خودمونیم دخترخاله بانو...تا به امروز که سنگ مزارت رو دیدم نتونسته بودم باور کنم...بقول یه رفیقی هنوز تو کَتَم نرفته بود..

اما تازه فهمیدم چیشد تازه باورم شد...

میدونم خودت داری میبینی همه مونو

خودمونیم؛ چه اتیشی به دل همه مون زدی...

میبنی حال مادرت رو.... یه صبری... یه چیزی...

جای شما میانِ جان است هنوز...

 

زهره فکور صبور

تگ های مرتبط
ارسال نظر