رضا کیانیان

آخرین پست جدید رضا کیانیان درباره فلسفه چهارشنبه سوری .

سایت شماره یک:

رضا کیانیان در پستش نوشت:

سیاوش یا سیاوخش …

یکى از مظلومترین چهره هاى افسانه های ایران است که در شاهنامه آمده است .

نامادریش سودابه ، که زنی زیبا و هوسباز بود، به او دل می بندد و تمنای نزدیکی می کند. اما سیاوش هرگز به مکر او گرفتار نمی شود و از او دوری می کند..

تا اینکه سودابه قصه را وارونه به گوش کیکاووس شاه می رساند. این جسارت پسر ، شاه را بر می آشوبد و بر سیاوش خشمگین می شود.

سیاوش از پدر درخواست می کندتا براى اثبات پاکى و بیگناهی اش ، از میان کوه آتش گذر کند و اگر سالم بیرون آمد، آنرا دلیل بى گناهیش بداند .

می گویند این آزمون آتش در آخرین سه شنبه سال (بهرام شید ) انجامید و سیاوش سرفرازانه از آتش بیرون آمد و بی گناهی اش بر همه پدیدار شد.

پس به دستور کیکاووس فردایش یعنی چهارشنبه (بهرام شید) به ستایش سیاوش ، در میان میدان اصلی شهر سوری بر پا شد. چهارشنبه سوری ...

و از همان زمان این روز یکی از جشن های ملى ست.

پس ایرانیان واپسین سه شنبه سال را به یاد بی آلایشی سیاوش ، با برافروختن آتش و پریدن از روى آن جشن میگیرند .....

چهارشنبه سوری در پی و بنیاد ، بزرگداشتی از روی آوردن به پاکی و دوری از پلیدی و نیرنگ است.

و پریدن از روی آتش نمادی ست که همه همانند سیاوش ، از پلیدی و نیرنگ دوری می کنیم و سال نو را با پشت سر نهادن سیاهی و پلشتی و رو آوردن به پاکی و روشنایی آغاز خواهیم کرد.

#نه_به_نارنجک #نه_به_ترساندن_مردم #نه_به_آتش_سوزی


 

تگ های مرتبط
ارسال نظر