سهام عدالت| سود سهام عدالت

ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، تغییر نکرد.

سایت شماره یک:

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، تغییر نکرد و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۶۴۴هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۸۱۷هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۷۱۸هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۵۸۶هزار تومان رسیده است.

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر