ایران خودرو| پیش فروش ایران خودرو

در بین خودروهای سمند مدل lx ساده سال ۱۳۹۹ آن از ۲۴۶ میلیون تومان در ابتدای اسفند ماه امروز به ۲۴۳ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ آن نیز در این مدت ۱۰ میلیون تومان ارزان شده است.

سایت شماره یک:

 از ابتدای اسفند ماه تاکنون در بین خودروهای پراید مدل ۱۳۱ آن یک میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است و این خودرو در حال حاضر ۱۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است و پراید ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ نیز از ابتدای اسفند ماه تاکنون ۶ میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۵۳ میلیون تومان قیمت خورده است و مدل ۱۴۰۰ آن نیز از ۱۶۶ میلیون تومان در ابتدای اسفند ماه امروز به ۱۵۹ میلیون تومان رسیده است.

در بین خودروهای پژو موجود در بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ۲۵۶ میلیون تومان در ابتدای اسفند ماه امروز به ۲۵۲ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۴ میلیون تومان ارزان شده است و ۲۶۲ میلیون تومان قیمت خورده است و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ نیز از ۳۳۲ میلیون تومان در ابتدای اسفند ماه امروز به ۳۲۵ میلیون تومان رسیده است.

در بین خودروهای سمند مدل lx ساده سال ۱۳۹۹ آن از ۲۴۶ میلیون تومان در ابتدای اسفند ماه امروز به ۲۴۳ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ آن نیز در این مدت ۱۰ میلیون تومان ارزان شده است و ۲۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است و سمند ef۷ مدل ۱۳۹۹ نیز از ۲۶۳ میلیون تومان در ابتدای اسفند ماه امروز به ۲۶۱ میلیون تومان رسیده است.

 

در بین خودروهای دنا مدل معمولی ۱۴۰۰ آن از ۳۶۳ میلیون تومان در ابتدای اسفند ماه امروز به ۳۵۵ میلیون تومان رسیده است و دنا توربو پلاس دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ نیز از ۴۷۵ میلیون تومان در ابتدای اسفند ماه امروز به ۴۵۵ میلیون تومان رسیده است.

 

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر