احسان کرمی

احسان کرمی، مجری و بازیگر سینما به بهانه اولین سالگرد آسمانی شدن زنده یاد آزاده نامداری دل‌نوشته‌ای در صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرد.

سایت شماره یک:

" یکسال از رفتن دوستى گذشت که فکر کردن به نبودنش نه فقط غمگین که بسیار خشمگینم میکند…

پر از کلمه هایى هستم که اگر روزى توانستم جمله شان کنم فریادشان خواهم زد از آنچه گذشت بر آزاده و همسر و دخترکش…

‎حالا فقط دلم میخواهد فکر کنم آزاد و بى غم و رها جایى وراى دردها و نامردمى ها براى همیشه زنده است…

‎پى نوشت:

عکسها متعلق به ١١ سال بیش و مربوط به سفرى با همسر و دوستانم به کیش است

‎عکس دوم را خودم از آزاده برداشتم. "

تگ های مرتبط
ارسال نظر