آخرین قیمت سکه را مشاهده می‌کنید.

سایت شماره یک:
 قیمت سکه در ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.

 

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی ۱۳۳,۰۸۰,۰۰۰ (۱.۶۵%) ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۰,۳۵۰,۰۰۰ ۱۳۳,۲۳۰,۰۰۰ ۱۹:۵۹:۵۴
سکه بهار آزادی ۱۲۸,۹۱۰,۰۰۰ (۰.۰۲%) ۳۰,۰۰۰ ۱۲۸,۳۸۰,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹:۵۹:۳۷
نیم سکه ۷۳,۴۵۰,۰۰۰ (۰.۲۷%) ۲۰۰,۰۰۰ ۷۳,۴۵۰,۰۰۰ ۷۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱:۵۴:۲۶
ربع سکه ۴۳,۰۲۰,۰۰۰ (۰.۴%) ۱۷۰,۰۰۰ ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ ۴۳,۰۲۰,۰۰۰ ۱۵:۲۳:۴۹
سکه گرمی ۲۵,۷۸۰,۰۰۰ (۰.۰۸%) ۲۰,۰۰۰ ۲۵,۷۸۰,۰۰۰ ۲۵,۸۲۰,۰۰۰ ۱۱:۰۷:۲۷

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر