قتل

صبح امروز (پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) فرد یا افراد ناشناس با تیراندازی به یکی از پاکبانان منطقه سه شهرداری مشهد او را به قتل رساندند.

سایت شماره یک:

 صبح امروز با تیراندازی فرد یا افراد ناشناس به یکی از پاکبانان منطقه سه شهرداری مشهد او را به قتل رساندند. گزارش های اولیه حاکی از شلیک حداقل چهار گلوله به سمت این پاکبان بوده و دلیل و جزئیات این مسئله در حال بررسی است.

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر