فطریه

مبلغ فطریه از سوی مراجع تقلید بر اساس قوت غالب اعلام می شود.

تگ های مرتبط
ارسال نظر