ناصر کلانتری

  • ناصر کلانتری لژیونر ایرانی MMA,:

    ناصر کلانتری پس از ۳ راند که جمعا ۱۵ دقیقه مبارزه با دزواد موفتیچ اهل بوسنی هرزگوین بر اساس رای متحد داوران و با احتساب امتیازات موفق به کسب پیروزی در سازمان SBC صربستان شد