حوادث رکنا: کارمند شورای حل اختلاف دیه مرد زندانی را پرداخت.

سایت شماره یک:

  به گزارش رکنا، پسر جوان که 6 سال قبل به خاطر یک تصادف رانندگی به پرداخت دیه محکوم شده و در زندان بود با کمک یکی از اعضای شورای حل اختلاف شهرستان حمیدیه خوزستان و پرداخت دیه زندانی آزاد شد.

این پرونده از سال 94 و با شکایت یک شاکی خصوصی مبنی بر تصادف رانندگی بین یک خودروی پراید و موتورسیکلت آغاز شد.

پرداخت دیه مرد زندانی توسط کارمندشورای حل اختلاف

 سرنشین موتورسیکلت با شکایت از راننده پراید که پسری 18 ساله بود خواهان رسیدگی به این ماجرا شد که پس از بازداشت وی و رسیدگی به پرونده، راننده پراید به پرداخت دیه محکوم شد.

یاسر فرج وند قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان حمیدیه در تشریح این خبر گفت: این پسر جوان که اکنون 24 ساله است و در زندان دزفول زندانی بود به علت ناتوانی در پرداخت دیه در زندان به سر می‌برد و با توجه به اینکه پرونده ایشان از سال ۱۳۹۴ با شکایت شاکی خصوصی در مرجع قضایی به جریان افتاده و از سال ۱۳۹۶ به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای این شهرستان ارجاع شده بود و جزو پرونده‌های مسن محسوب می‌شد با همت یکی از اعضای شورای حل اختلاف شهرستان حمیدیه و پرداخت دیه مورد نظر از سوی ایشان مختومه و موجبات آزادی متهم از زندان فراهم شد.

تگ های مرتبط
ارسال نظر