رکنا: یک جامعه شناس در گفت و گو با رکنا گفت: آموزش و پرورش، بهزیستی باید برای احیای اجتماعی پسا کرونایی برنامه داشته باشند. چون نداشتن رابط اجتماعی در آینده باعث صدمه و آسیب خواهد شد و باید برای کاهش این آسیب ها برنامه هایی داشته باشیم، و برا ی بچه ها سهم قائل شویم و فضای اجتماعی عمومی تعریف کنیم.

سایت شماره یک:

  در دوران کرونا، مهد های کودک و مدارس تعطیل شدند و این باعث شد کودکان در بستر و فضای مدرسه و مهد قرار نگیرند و روابط اجتماعی خوبی نداشته باشند. همین موضوع می تواند به شدت بر روی کودکان امروز تاثیر منفی بگذارد چون آنها نوجوانان و جوانان آینده ساز فردا هستند و اگر روابط اجتماعی خوب نداشته باشند عملا همه کار هایشان تحت تاثیر قرار می گیرد، چون روابط اجتماعی خوب بسیار مهم است.

به گزارش رکنا، حسین ایمانی، جامعه شناس در گفت و گو با خبرنگار رکنا گفت: مسئله اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان قبل از کرونا دچار اشکال شده بود به دلیل این که بچه ها کمتر در فضاهای عمومی مانند پارک قرار می گیرند و بیشتر در فضای مجازی سیر می کنند، حالا این قضیه اجتماعی شدن بچه ها با به مدرسه نرفتن تشدید شده است.

وی گفت: خود مدرسه، مسئله مهمی است اما فضای مدرسه یا مثلا پیاده به مدرسه رفتن نیز بسیار مهم است. در فضای مدرسه و مهد کودک بازی می کند، دوست یابی می کند و روابط اجتماعی اش شکل می گیرد. ما در زمینه پیش ساختار های تا اجتماعی اشتباهاتی کرده ایم.

این جامعه شناس افزود: هوش و شعور اجتماعی بسیار مهم است، که اگر کودک روابط اجتماعی را بلد نباشد در آینده در کار های تیمی مهم نمی تواند تعاملات اجتماعی داشته باشد. اعتماد، تجربه ، درس گرفتن ، کشف دنیای اجتماعی، شجاعت، جرات،  توانایی دوست یابی، شناخت آدم ها همه و همه با شکل گیری روابط اجتماعی آموزش داده می شود. همه این ها را صرفا باید در زیرساخت های اجتماعی که در مدرسه و مهد کودک یاد داده می شود میتوان یاد گرفت نه جاهای دیگر.

ایمانی گفت: سازمان های متولی مانند؛ آموزش و پرورش، بهزیستی باید برای احیای اجتماعی پسا کرونایی برنامه داشته باشند. چون نداشتن رابط اجتماعی در آینده باعث صدمه و آسیب خواهد شد و باید برای کاهش این آسیب ها برنامه هایی داشته باشیم، و برا ی بچه ها سهم قائل شویم و فضای اجتماعی عمومی تعریف کنیم.

تگ های مرتبط
ارسال نظر