این روزها ، پس از شکست آشکار و ملموس غرب و ضد انقلاب بر سر ارائه روایتی متفاوت و دروغین در خصوص نحوه مرگ جواد روحی ، شاهد آغاز فاز دیگری از پروژه بازتولید اغتشاشات توسط دشمنان نظام وملت ایران هستیم. این بار، میرحسین موسوی و زهرا راهنورد، بار دیگر تبدیل به ابزارهای بازی جدید ضد انقلاب شده اند.

سایت شماره یک:

ماجرا از جایی شروع شده است که وبسایت ضد انقلابی کلمه،درخبری گنگ و کلی مدعی شده که سلامت جسمی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، آن آن به واسطه استمرار حبس خانگی و آنچه تشدید فشارها خوانده شده در خطر بوده و شاخصه های سلامت عمومی این دو افت کرده است. انتشار این خبر، درست در آستانه سالگرد اغتشاشات و التماس برخی جریانات ضد انقلابی خارج نشین برای بازتولید آشوب و جنجال درکشور قطعا معنادار است! دراین خصوص دونکته اساسی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:

نخست اینکه جریانات ضد انقلاب و اتاقهای هدایتگر غربی-عبری آنها، بر روی روایتسازی تحریک ساز بر روی ماجرای مرگ جواد روحی حساب ویژه ای باز کرده بودند. تصور دستگاههای امنیتی غرب و مهره های ضد انقلابشان این بودکه کپی برداری آنها از ماجرای مهسا امینی می تواند در شهریور ماه 1402 به خلق فرامتنی متشکل از عناصر هیاهو،منازعه ، اغتشاش و جنگ داخلی در کشورمان منتج شود اما در سایه آگاهی عمومی و رصد هوشمندانه صورت گرفته نسبت به بازی جدید ضد انقلاب، چنین معادله ای شکل نگرفت. 

دوم اینکه طرح مسئله ای تحت عنوان در خطر بودن سلامت جسمی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و ارتباط دادن این موضوع با مواضع و رفتارهای آنهادر حمایت از اغتشاشات شکست خورده سال گذشته،اسم رمز فاز جدیدتر بازی دشمنان( پس از شکست در مرحله قبلی) تلقی می شود.البته دستگاههای امنیتی  خارجی حامی جریانات ضد انقلاب، بازی جدید را نه در یک بستر متمرکز ، بلکه در سایه اجبار و شکست ناشی از ناکام ماندن پروژه تصویرسازی خاص از مرگ جواد روحی صورت داده اند.طرح این ادعا از سوی سایت کلمه و بازنشر فوری آن از سوی بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و دیگر رسانه های ضد انقلاب ، بیانگر شکل هندسی-رسانه ای این نقشه نخ نماست. 

نکته سوم اینکه دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت نظارت بر حبس سران فتنه سال 1388 را بر عهده دارند، قطعا باید بیش از یپش مراقب تحرکات طراحان غربی و ضد انقلاب این فتنه جدید باشند زیرا دشمنان نشان داده اند که در مسیر دستیابی به اهداف و مطامع خود حاضر هستند هر گونه اقدامی از جمله قربانی کردن مهره های خود به واسطه ترور بیولوژیک و  ترور رسانه ای ( با خلق اخبار هدفمند درخصوص شخصیتهای گوناگون) را صورت دهند.

تگ های مرتبط

ارسال نظر