گل نخست تیم ملی کشورمان را آزمون وارد دروازه عراق کرد.

گل سردار آزمون به عراق+ فیلم
سایت شماره یک:

 دقیقه ۳۵ پاس احسان حاج صفی که نفوذ کرده بود به سردار آزمون رسید تا به آسانی دروازه را باز کند. فیلم این گل را می‌توانید در ویدئو زیر مشاهده کنید:

ارسال نظر