صدای سشوآر

والدینی که نوزادان کولیکی دارند، صدای سشوار را برای آرامش و خواب نوزاد مفید می‌دانند

تگ های مرتبط
ارسال نظر