قیمت دلار| قیمت دلار الان| قیمت دلار امروز

روز گذشته سکه بازان با عقب نشینی قیمت دلار بخشی از دارایی خود را از دست دادند.

سایت شماره یک:

 سکه بازان که در چند وقت گذشته تحت تاثیر قیمت دلار دست به خریدهای هیجانی زده بودند در دهمین روز دی ماه نقره داغ شدند و بخشی از دارایی خود را از دست دادند.

نرخ دلار در سراشیبی افتاد

گفته می شود با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و... قدرت بازیگران ارزی تهران تضعیف شد و اسکناس آمریکایی در سراشیبی قرار گرفت.

چوب جادویی در بازار دلار/ صف فروش سکه بازان

همین امر موجب ریزش قیمت سکه شد و به تبع آن صف های فروش در بازار سکه تشکیل شد. برخی از سکه بازان می گفتند که نهاد مرکزی بازارساز با چوب جادویی خود بالاخره ترمز قیمت ها را کشید و دلار سرکِش را رام کرد.

تگ های مرتبط

ارسال نظر