زلزله

این زمین لرزه در کرج نیز احساس شده است.

تگ های مرتبط
ارسال نظر