قیمت خودرو | قیمت خودرو الان

براساس آخرین خبرها از بازار محصولان سایپا، به نظر می رسد که قیمت کوییک دنده ای کاهش یافته است.

سایت شماره یک:
در بازار خودرو امروز خرداد ماه ۱۴۰۲ قیمت کوییک دنده ای از محصولات سایپا کاهش یافت.

آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۸۵ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۳۵۰ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۵۵ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۴۵ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۴۰ میلیون تومان رسید.

جدول قیمت محصولات سایپا ۹ خرداد ۱۴۰۲ در بازار:

نام خودرو سال
قیمت کارخانه (تومان)

قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) میزان افزایش / کاهش (تومان)

پراید ۱۵۱ ۱۴۰۰ --- ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پراید ۱۵۱ ۱۴۰۱ --- ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
پراید ۱۵۱ پلاس ۱۴۰۰ --- ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تیبا ۲ ۱۴۰۰ --- ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تیبا ۲ ۱۴۰۱ --- ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تیبا صندوقدار SX ۱۴۰۰ --- ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تیبا صندوقدار SX ۱۴۰۱ --- ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا دنده ای EX ۱۴۰۰ --- ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا دنده ای EX ۱۴۰۱ ۱۲۴.۷۲۵.۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا پلاس دنده ای ۱۴۰۰ --- ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا S ۱۴۰۰ --- ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
ساینا S ۱۴۰۱ ۱۶.۹۹۸.۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۰ --- ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۱ --- ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲ --- ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک R اتوماتیک پلاس ۱۴۰۱ --- ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ --- ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ --- ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای ۱۴۰۲ --- ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای R ۱۴۰۰ --- ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای R ۱۴۰۱ --- ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای R ۱۴۰۲ --- ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای S ۱۴۰۰ --- ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای S ۱۴۰۱ --- ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
کوییک دنده ای S ۱۴۰۲ --- ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
شاهین ۱۴۰۰ --- ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
شاهین ۱۴۰۱ --- ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰
شاهین ۱۴۰۲ --- ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰
تگ های مرتبط
ارسال نظر