قیمت خودرو | قیمت خودرو الان | قیمت خودرو دست دوم

براساس آمارها؛ طی نزدیک به ۶ ماه اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی؛ مونتاژی و خارجی کاهش یافته.

سایت شماره یک:

براساس آمارها؛ طی نزدیک به ۶ ماه اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی؛ مونتاژی و خارجی در بازار به‌طور میانگین ۲۲ درصد و در برخی خودروها تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

براساس آمارها؛ طی نزدیک به ۶ ماه اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی؛ مونتاژی و خارجی در بازار به‌طور میانگین ۲۲ درصد و در برخی خودروها تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

قیمت خودرو

تگ های مرتبط

ارسال نظر