داریوش مهرجویی | داریوش مهرجویی قتل

وحیده محمدی فر نویسنده سرشناس از تهدید شخصی ناشناس با لهجه غیر ایرانی و با چاقو خبر داد.

سایت شماره یک:

وحیده محمدی فر نویسنده سرشناس در حساب شخصی خود در اینستاگرام ضمن شرح ماجرای هولناک ، از تهدید شدن توسط شخصی (که لهجه ایرانی نداشت )با چاقو خبر داد و نوشت: آیا همسر داریوش مهرجویی ، پیشکسوت هنر این مملکت ، بابد توسط آدم بیگانه ،به چاقو تهدید شود؟

داریوش مهرجویی

همسر داریوش مهرجویی با اشاره به اینکه در چند وقت اخیر مورد دستبرد هم قرار گرفته اند تاکید  کرد: در چند وقت اخیر دو سنتور با اسم و عکس های بهرام رادان و داریوش مهرجویی از آنها به سرقت رفته که خرید و فروش آن دزدی و غیرقانونی است.

نوشته وحیده محمدی فر را ببینید:

منبع: سینما اعتماد

تگ های مرتبط

ارسال نظر