وام با سند خودرو را از شرکت های معتبر که مجوز دارند دریافت کنید. ️ هرگز بدون قرارداد رسمی وام دریافت نکنید

سایت شماره یک:

وام با سند خودرو را از شرکت های معتبر که مجوز دارند دریافت کنید. ️ هرگز بدون قرارداد رسمی وام دریافت نکنید.️

برای دریافت این وام باید قیمت خودرو بالای ۲۰۰ میلیون و سند به نام خود شما باشید. (تاکسی ، کامیونت و کامیون نباشد.)️ اکثر شرکت ها تنها به پلاک های تهران و کرج این وام و میدهند. در مدت بازپرداخت خودرو به نام خود شماست و فقط برگ سبز تا زمان تسویه کامل در رهن شرکت باقی خواهد ماند.️ وام با سند خودرو ضامن نیازی ندارد.

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر