خبرنگار اسرائیلی از اعلام آماده‌باش در بیمارستان‌های اسراییل خبر داد.

سایت شماره یک:

خبرنگار اسرائیلی از اعلام آماده‌باش در بیمارستان‌های اسراییل خبر داد.

ایتزیک زوئارتس خبرنگار اسرائیلی گفت: فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل و وزارت بهداشت به بیمارستان ها می گویند که به دلیل افزایش هشدار، آمادگی تیم های اورژانس را تضمین کنند. 

فرمانده ارتش اسرائیل می‌گوید ارتش با هماهنگی ارتش آمریکا، ایران را از نزدیک زیر نظر دارد.

اسرائیل

چندفانیه

تگ های مرتبط

ارسال نظر