تعطیل رسمی روز کارگر

بر اساس قانون کار «روز کارگر» تعطیل رسمی است

سایت شماره یک:

ماده ۶۳ قانون و مقررات کار می‌گوید؛ علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر نیز جزو روزهای تعطیل رسمی کارگران به حساب می‌آید.
بر اساس ماده ۶۳ قانون و مقررات کار جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جز تعطیل رسمی کارگران به حساب می‌رود.
بنابراین، روز کارگر همچون روزهای جمعه تعطیل رسمی برای کارگران بوده و چنانچه کارفرما مبادرت به تعطیلی نکند باید ساعت کاری این روز تعطیل کار محاسبه شود.

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر