خبر بد در مورد رسیدن طالبان به ایران.

طالبان به مرز ایران رسید
سایت شماره یک:

ولایت نیمروز در مرز ایران و پاکستان به تصرف طالبان درآمد.
نیمروز کم جمعیت ترین استان افغانستان و ساکنان آن پشتون و بلوچ هستند.
یک‌ منبع امنیتی از نیمروز می‌گوید که رییس شورای ولایتی نیمروز در تسلیم شهر زرنج به طالبان دست داشته است.

منبع: دولت بهار

تگ های مرتبط

ارسال نظر