آواز ماهور به کار رفته در سریال "امیر کبیر"

سایت شماره یک:

دوش در حلقه ما قصه ی گیسوی تو بود

تا دل شب سخن از سلسله ی موی تو بود

دل که از ناوک مژگان تو در خون می‌گشت

باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود

من سرگشته هم از اهل سلامت بودم

دام راهم شکن طره ی هندوی تو بود 

عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

فتنه انگیز جهان غمزه ی جادوی تو بود 

عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

فتنه انگیز جهان غمزه ی جادوی تو بود 

به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر

کز جهان می‌شد و در آرزوی روی تو بود

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر