عادل فردوسی پور | فردوسی پور به تلویزیون بر می‌گردد |

چند وقتی است که خبر از بازگشت عادل فردوسی پور به تلویزیون و اجرای برنامه 90 منتشر شده است.

سایت شماره یک:

زمینه برای بازگشت عادل فردوسی پور به شبکه ۳ و اجرای برنامه نود مهیا نیست و هم چنان برنامه فوتبال برتر بازی های لیگ برتر را با اجرای میثاقی تحلیل خواهد کرد. 

چندی پیش و در پی اذعان رییس جدید سازمان صدا و سیما مبنی بر اینکه عادل فردوسی پور برای بازگشت به تلویزیون هیچ مشکلی ندارد رسانه ها خبر دادند که مجری برنامه نود به سرعت به شبکه ۳ بر می گردد و برنامه خود را به روی آنتن خواهد بود.  در صورتی که انجام این کار موازی کاری خواهد بود و اگر روزی زمینه بازگشت عادل فردوسی پور به شبکه سه مهیا شود او باید برنامه جدیدی را تدوین و طراحی کند. 
بعد از اینکه سازمان صدا و سیما تصمیم گرفت  برنامه نود به روی آنتن نرود برنامه فوتبال برتر جایگزین برنامه ۹۰ شد و یکی دو فصلی است به جای برنامه نود بازی های لیگ برتر را با اجرای میثاقی تحلیل می کند و شبکه ۳ دیگر نیاز به اجرای برنامه جدیدی دراین بخش نمی بیند. از همه مهمتر اینکه برنامه شب های فوتبال هم در شبکه ورزش بازی های لیگ برتر را تجزیه و تحلیل می کند. 
با وجود صحبت های رییس جدید سازمان و صدا و سیما به نظر می رسد زمینه برای بازگشت عادل فردوسی پور به تلویزیون مهیا نشده است چرا که در غیر اینصورت دست کم او بازی های لیگ برتر و بازی های خارجی را در شبکه ۳ و دیگر شبکه ها گزارش می کرد. به نظر می رسد در چنین وضعیتی عادل فردوسی پور هم خیلی مایل به اجرای گزارش نیست. 

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر