قتل | قتل بچه گانه | جشن پتو | پتو بازی |

رسیدگی به پرونده قتل پسر 18 ساله به نام حمید روز گذشته با اعلام فوت او بر اثر اصابت ضربه چاقو از سوی کادر درمان بیمارستان بهارلو در دستور کار محمد وهابی بازپرس ویژه کشیک قتل تهران قرار گرفت.

سایت شماره یک:

بررسی های اولیه حکایت از آن داشت که حمید توسط یکی از دوستان 15 ساله خود در خانه شان واقع در محله جوادیه تهران، با چاقو مضروب شده بود و به این ترتیب متهم شناسایی و دستگیر شد و در شعبه دوم دادسرای جنایی تهران تحت بازجویی قرار گرفت.

متهم 15 ساله ضمن اقرار به قتل گفت:«من و حمید همراه چند نفر دیگر از اقوام نزدیک از مدتی قبل برای کار از افغانستان به تهران آمدیم. شب حادثه در حال بازی جشن پتو و شوخی بودیم و من چاقویی دستم بود و همانطور که می خندیدم می خواستم حمید را دور کنم.بقیه دوستان به شوخی روی حمید پتویی انداختند و او ناگهان با شتاب از جایش بلند شد و من همانطور که چاقو دستم بود تعادلم را از دست دادم و با شدت به حمید برخورد کردم و چاقو مستقیم در قفسه سینه حمید فرو رفت.

بازپرس وهابی در ادامه شاهدان این حادثه را مورد تحقیق قرار داد و همه شاهدان حرف های حمید 15 ساله را تایید کردند.

بنا بر این گزارش، رسیدگی به پرونده قتل حمید در شعبه دوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران در مرحله تحقیقات قرار دارد.

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر